Kada resetujete pristup korisnika u usluzi Control Hub, opozivamo token za pristup tog korisnika. Kada token za pristup istekne, Webex aplikacija automatski odjavljiva korisnika.

Ako je potrebno da odmah (i trajno) uklonite pristup korisniku, morate izbrisati korisnika.

Da biste opozili token za pristup korisnika:

1

Prijavite se na Control Hub na https://admin.webex.com, idite na stranicu Korisnici i izaberite osobu.

Stranica sa detaljima korisnika se otvara na kartici profila korisnika .
2

Na panelu za bezbednost kliknite na dugme Resetuj pristup.

U okviru perioda isteka roka za pristup, aplikacija Webex automatski odjavljiva korisnika.

Šta je sledeće

Ako je potrebno da promenite vreme isteka za tokene za pristup, pročitajte podešavanja politike tokena u kontrolnom čvorištu.

Ako je potrebno da programski resetujete korisnički pristup, pročitajte o API-ima za ovlašćenja.