Коли ви скидаєте доступ користувача в Центрі керування, ми відкликаємо маркер доступу цього користувача. Коли термін дії токена доступу закінчується,програмі Webexавтоматично виводить користувача з системи.

Якщо вам потрібно негайно (і назавжди) видалити доступ користувача, ви повинні видалити користувача.

Щоб відкликати маркер доступу користувача, виконайте такі дії:

1.

Увійдіть у Центр керування за адресою , перейдіть на https://admin.webex.comсторінку Користувачі та виберіть людину.

Сторінка відомостей про користувача відкриється на вкладці Профіль користувача .
2.

На панелі "Безпека " натисніть кнопку "Скинути доступ".

Протягом терміну дії токена доступупрограмі Webexавтоматично виводить користувача з системи.

Що далі

Якщо вам потрібно змінити час закінчення терміну дії маркерів доступу, прочитайте настройки політики токенів у Центрікерування.

Якщо вам потрібно програмно скинути доступ користувачів, прочитайте про APIавторизації.