Kada poništite pristup korisnika u Control Hubu, opozivamo pristupni token tog korisnika. Kada pristupni token istekne, aplikacija Webex automatski odjavljuje korisnika.

Ako trebate odmah (i trajno) ukloniti pristup korisnika, morate izbrisati korisnika .

Da biste opozvali token za pristup korisnika:

1

Prijavite se u Control Hub nahttps://admin.webex.com , zatim idite na Korisnici i odaberite korisnika.

Stranica s podacima o korisniku otvara se na korisnikovom Sažetak tab.
2

U Sigurnost panel, kliknite Poništi pristup .

Unutar razdoblja isteka tokena za pristup, Webex aplikacija automatski odjavljuje korisnika.

Što učiniti sljedeće

Ako trebate promijeniti vrijeme isteka za pristupne tokene, pročitajte Postavke pravila tokena u Control Hubu .

Ako trebate programski resetirati korisnički pristup, pročitajte o API za autorizacije .