Виртуалните камери позволяват на потребителите да избират визуален дисплей като видео емисия, статични изображения, дял на работния плот на компютъра и т. н. Виртуалните камери не са хардуерни камери, но когато са активирани, потребителите могат да изберат такава за видео емисията си в обаждания и срещи.


Тази настройка ви позволява само да активирате или деактивирате виртуални камери на macOS. Потребителите на Windows винаги могат да получат достъп до виртуални камери дали тази настройка е активирана или деактивирана.

За да разрешите или деактивирате виртуални камери на webex сайтове, използвайте процедурата в Разрешаване или деактивиране на виртуални камери в Cisco Webex срещи.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Настройки за управление > организация .

2

Превъртете до Виртуална камера , след коетопревключвайте настройката към едно от тези състояния:

  • На —Разрешава избора на виртуална камера на трети страни за потребителите наmacOS във вашата организация.
  • Изкл .—Забранява избора на виртуална камера на трети страни за потребителите наmacOS във вашата организация, което прави събранията по-сигурни.