Virtuální kamery umožňují uživatelům zvolit vizuální zobrazení, jako je kanál videa, statické obrázky, sdílení plochy počítače a tak dále. Virtuální kamery nejsou hardwarové kamery, ale pokud jsou povoleny, uživatelé si mohou vybrat jednu pro svůj video kanál ve výzvách a schůzkách.


Toto nastavení umožňuje povolit nebo zakázat virtuální kamery pouze v systému macOS. Uživatelé systému Windows mají vždy přístup k virtuálním kamerám bez ohledu na to, zda je toto nastavení povoleno nebo zakázáno.

Chcete-li povolit nebo zakázat virtuální kamery na webech Webex, použijte postup v části Povolit nebo zakázat virtuální kamery ve schůzkách Cisco Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Stránky správy > nastavení organizace .

2

Přejděte na Virtuální fotoaparát apřepněte nastavení do jednoho z těchto stavů:

  • On– Povolí výběr virtuální kamery třetích stran pro uživatele macOS ve vaší organizaci.
  • Vypnuto– Zakáže výběr virtuální kamery třetích stran pro uživatele macOS ve vaší organizaci, což usnadňuje schůzky.