Virtuelne kamere omogućavaju korisnicima da odaberu vizuelni ekran kao što je video feed, statične slike, deljeni resurs radne površine računara i slično. Virtuelne kamere nisu hardverske kamere, ali kada su omogućene, korisnici mogu da izaberu jednu za svoj video feed u pozivima i sastancima.


Ova postavka vam omogućava samo da omogućite ili onemogućite virtuelne kamere na macOS-u. Windows korisnici uvek mogu da pristupe virtuelnim kamerama bez obzira da li je ova postavka omogućena ili onemogućena.

Da biste omogućili ili onemogućili virtuelne kamere na Webex lokacijama, koristite proceduru u opciji Omogući ili onemogući virtuelne kamere u Cisco Webex sastancima.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na stavku > organizacije ".

2

Pomerite se do virtuelnekamere , a zatim prebacite postavku na jedno od sledećih stanja:

  • On– Omogućava izbor virtuelne kamere nezavisnih proizvođača za macOS korisnike u vašoj organizaciji.
  • Isključeno– Onemogućava izbor virtuelne kamere nezavisnih proizvođača za macOS korisnike u vašoj organizaciji, što čini sastanke bezbednijim.