Virtuelle kameraer tillader brugerne at vælge en visuel visning, såsom et videofeed, statiske billeder, en computer-desktop-deling osv. Virtuelle kameraer er ikke hardwarekameraer, men når de er aktiveret, kan brugere vælge et for deres video-feed i opkald og møder.


Denne indstilling giver dig kun mulighed for at aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer på macOS. Windows-brugere kan altid få adgang til virtuelle kameraer, uanset om denne indstilling er aktiveret eller deaktiveret.

For at aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer på Webex-websteder skal du bruge proceduren i Aktiver eller Deaktiver virtuelle kameraer Cisco Webex Meetings.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Administration > Organisationsindstillinger.

2

Rul tilvirtuelt kamera , og skift derefter indstillingen til en af disse stater:

  • Til– Aktiverer valg af tredjeparts virtuelt kamera for macOS-brugere i din organisation.
  • Deaktiveret– Deaktiverer valg af tredjeparts virtuelt kamera til macOS-brugere i din organisation, hvilket gør møder mere sikre.