Ако екранът на телефона Ви се замърси, избършете го с мек, сух парцал.


 

Не използвайте течности или прахове върху телефона, тъй като могат да замърсят компонентите му и да причинят неизправности.