Ako se ekran telefona zaprlja, obrišite ga mekom i suvom krpom.


 

Nemojte koristiti bilo koje tečnosti ili praškove na telefonu jer oni mogu da kontaminiraju komponente telefona i dovedu do kvarova.