Pokud se obrazovka telefonu zašpiní, otřete ji měkkým suchým hadříkem.


 

Nepoužívejte žádné kapaliny nebo prášky v telefonu, protože mohou kontaminovat součásti telefonu a způsobit poruchy.