אם מסך הטלפון מתלכלך, נגב אותו באמצעות מטלית רכה ויבשה.


 

אל תשתמש בנוזלים או באבקות כלשהן לניקוי הטלפון מאחר שהם עלולים לזהם את רכיבי הטלפון ולגרום לתקלות.