Ako se zaslon telefona zaprlja, prebrišite ga mekom, suhom krpom.


 

Nemojte upotrebljavati tekućine ili prahove za čišćenje telefona jer oni mogu onečistiti dijelove telefona i dovesti do kvara.