Keď sa obrazovka telefónu zašpiní, utrite ju jemnou a suchou tkaninou.


 

Na telefón nenanášajte žiadne kvapaliny ani prášky, pretože tieto látky by mohli kontaminovať komponenty telefónu a zapríčiniť poruchu.