Свързан с облак PSTN (CCP) дава възможност за глобални облачни опции за PSTN повиквания за Webex Calling Dedicated Instance (DI). Специализираният екземпляр използва съществуващия партньорски партньор на CCP с Webex Calling за тази функция. За да активира тази функция за специален екземпляр, Webex Calling въвежда нова конструкция за маршрутизиране на повиквания, наречена Списъци с маршрути.

Активиране на PSTN, свързан с облак за специален екземпляр

За повече информация вижте: