Molnanslutet PSTN (CCP) möjliggör globala PSTN för Webex Calling dedikerad instans (DI). Dedikerad instans utnyttjar befintlig CCP-partner-peering med Webex Calling för den här funktionen. För att aktivera den här funktionen för dedikerad instans introducerar Webex Calling en ny dirigeringskonst som kallas Route Lists.

Aktivera molnanslutet PSTN för dedikerad instans

För mer information, se: