Cloud Connected PSTN (CCP) muliggjør globale sky-PSTN-anropsalternativer for Webex Calling Dedicated Instance (DI). Dedikert forekomst utnytter eksisterende CCP-partnerpeering med Webex Calling for denne funksjonen. For å aktivere denne funksjonen for dedikert forekomst, introduserer Webex Calling en ny anropsrutingskonstruksjon kalt Rutelister.

Aktiverer Cloud Connected PSTN for dedikert forekomst

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: