Cloud Connected PSTN (CCP) umożliwia globalne opcje połączeń PSTN w chmurze dla Webex Calling Dedicated Instance (DI). Dedykowana instancja wykorzystuje istniejącą komunikację równorzędną partnera CCP z Webex Calling dla tej funkcji. Aby włączyć tę funkcję dla wystąpienia dedykowanego, Webex Calling wprowadza nową konstrukcję routingu połączeń o nazwie Listy tras.

Włączanie PSTN połączonego z chmurą dla dedykowanego wystąpienia

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: