Инструмент за откриване на Cisco Webex срещи приложения

Инструментът за откриване открива добавката за браузър за приложения webex Meetings .dll файлове във вашите локални папки, които може да са уязвими към проблеми със защитата.

Инструментът за откриване открива добавката за браузър за приложения webex Meetings .dll файлове във вашите локални папки, които може да са уязвими към проблеми със защитата. Инструментът е приложение на конзолата, което генерира списък с потенциално уязвими файлове, които трябва да премахнете от компютъра си.

  1. Изтеглете файла "Инструмент за откриване" от долната част на тази страница.

  2. Стартирайте DetectTool.exe

  3. Отворете получения XML файл с данни, който може да бъде намерен в папката с данни.

    Примерен изход е показан тук:

  4. Прегледайте изхода, като потърсите файловете, изброени под <Unsafe_Files>. Това са по-стари, несигурни версии на файловете на приложението за събрание.

  5. Отидете на местоположенията на папките за всеки от файловете, изброени <Unsafe_Files> под, и премахнете файловете от компютъра незабавно.

Изтеглете инструмента за откриване на приложения cisco Webex срещи.

Беше ли полезна тази статия?