De detectietool zoekt in uw lokale mappen naar dll-bestanden van de browser-invoegtoepassing van de Webex Meetings-toepassing die mogelijk vatbaar zijn voor beveiligingsproblemen. De tool is een consoletoepassing die een lijst genereert met potentieel kwetsbare bestanden die u beter van uw computer kunt verwijderen.

  1. Download de detectietool onderaan deze pagina.

  2. DetectTool. exe uitvoeren

  3. Ga naar de map data en open het gegenereerde XML-bestand.

    Een voorbeeldresultaat:

  4. Bekijk de uitvoer en zoek naar de bestanden die onder worden weer gegeven <Unsafe_Files> . Dit zijn de oudere, onveilige versies van bestanden voor de vergadertoepassing.

  5. Ga naar de maplocaties voor elk van de bestanden die worden weer gegeven onder <Unsafe_Files> en verwijder de bestanden onmiddellijk van uw computer.

Download de Detectietool voor Cisco Webex Meetings-toepassingen.