Identifieringsverktyget används i Webex Meetings-program för att identifiera sårbara .dll-filer i de lokala mapparna för webbläsarens insticksprogram. Verktyget är ett konsolprogram som skapar en lista över potentiellt sårbara filer som du bör ta bort från din dator.

  1. Hämta filen för identifieringsverktyget längst ned på den här sidan.

  2. Kör DetectTool. exe

  3. Öppna den skapade XML-datafilen som finns i mappen data.

    Exempel på utdata visas här:

  4. Granska utdata och leta efter filerna som listas under <Unsafe_Files> . Detta är osäkra äldre versioner av mötesprogrammets filer.

  5. Gå till mappens platser för var och en av de filer som anges under <Unsafe_Files> och ta bort filerna från din dator omedelbart.

Hämta -identifieringsverktyget för Cisco Webex Meetings-program.