Глобалното търсене винаги присъства в интерфейса на Control Hub. Просто въведете поне три букви от обект или настройка, която искате да намерите, и щракнете върху бутона за търсене.

Control Hub търси съвпадения между потребителите, групите, устройствата и работните пространства на вашата организация. Той също така търси настройки, които трябва да ви помогнат да намерите настройки, които не използвате често.

Таблица 1. Управление на глобалното търсене в центъра
РазмерТърсени стойностиСтраница/и върнати
Потребители Име, фамилия, показвано име, имейл адрес Страница с подробности за потребителя, страница за отстраняване на неизправности, (ако е приложимо) страница с подробности за свързаното устройство на потребителя
Групи Име на групата Страница с подробности за групата
Работни области Име на работното пространство, свързан имейл адрес Страница с подробности за работното пространство
Устройства Име на устройството, MAC адрес, сериен номер Страница с подробности за устройството, отстраняване на неизправности или (ако е приложимо) свързана страница с потребител или работно пространство
Настройки Имена на настройките, подзаглавия на подробни контроли Дълбока връзка към настройката

Глобалното търсене в момента е достъпно само за пълни администратори и администратори само за четене.