Wyszukiwanie globalne jest zawsze obecne w interfejsie Control Hub. Po prostu wprowadź co najmniej trzy litery obiektu lub ustawienia, które chcesz znaleźć, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania.

Control Hub szuka dopasowań wśród użytkowników, grup, urządzeń i obszarów roboczych w organizacji. Wyszukuje również ustawienia, które powinny pomóc w znalezieniu rzadko używanych ustawień.

Tabela 1. Zachowanie wyszukiwania globalnego usługi Control Hub
WymiarWyszukiwane wartościZwrócono strony
Użytkownicy Imię, nazwisko, wyświetlana nazwa, adres e-mail Strona szczegółów użytkownika, strona rozwiązywania problemów (jeśli dotyczy) połączona strona szczegółów urządzenia użytkownika
Grupy Nazwa grupy Strona szczegółów grupy
Obszary robocze Nazwa obszaru roboczego, powiązany adres e-mail Strona szczegółów obszaru roboczego
Urządzenia Nazwa urządzenia, adres MAC , numer seryjny Strona szczegółów urządzenia, rozwiązywanie problemów lub (jeśli dotyczy) połączona strona użytkownika lub obszaru roboczego
Ustawienia Nazwy ustawień, podtytuły szczegółowych elementów sterujących Głęboki link do ustawienia

Wyszukiwanie globalne jest obecnie dostępne tylko dla pełnoprawnych administratorów i administratorów z uprawnieniami tylko do odczytu.