Globalna pretraga je uvek prisutna u interfejsu Control Hub. Jednostavno unesite najmanje tri slova objekta ili podešavanja koje želite da pronađete i kliknite na dugme za pretragu.

Control Hub traži podudaranja među korisnicima iz vaše organizacije, grupama, uređajima i radnim prostorima. Ona takođe traži podešavanja, koja bi trebalo da vam pomognu u pronalaženju postavki koje ne koristite često.

Tabela 1. Globalno ponašanje pretrage na portalu Control Hub
DimenzijaPretraživanje vrednostiStranica/s je vraćena
Korisnici Ime, prezime, ime za prikaz, e-adresa Stranica sa detaljima korisnika, stranica za rešavanje problema, (ako je primenljivo) stranica sa detaljima o uređaju korisnika
Grupe Ime grupe Stranica sa detaljima grupe
Radni prostori Ime radnog prostora, povezano e-adresa Stranica sa detaljima o radnom prostoru
Uređaji Ime uređaja, MAC adresa, serijski broj Stranica sa detaljima uređaja, rešavanje problema ili (ako je primenljivo) povezanog korisnika ili radnog prostora
Podešavanja Podešavanje imena, potfascikla granularnih kontrola Duboka veza do podešavanja

Globalna pretraga je trenutno dostupna samo potpunim administratorima i administratorima samo za čitanje.