Den globala sökningen finns alltid i Control Hub-gränssnittet. Ange bara minst tre bokstäver för ett objekt eller en inställning som du vill hitta och klicka på sökknappen.

Control Hub söker efter matchningar bland organisationens användare, grupper, enheter och arbetsytor. Den letar även efter inställningar, vilket bör hjälpa dig att hitta inställningar som du inte ofta använder.

Tabell 1. Kontrollera beteendet för hubbars globala sökning
DimensionSökte värdenSidor returnerade
Användare Förnamn, efternamn, visningsnamn, e-postadress Sida med användarinformation, felsökningssida, (om tillämpligt) användarens länkade sida med information om enhet
Grupper Gruppnamn Sidan med gruppinformation
Arbetsytor Arbetsytans namn, kopplad e-postadress Sidan med information om arbetsytan
Enheter Enhetsnamn, MAC-adress, serienummer Sida med enhetsinformation, felsökning eller (om tillämpligt) länkad sida för användare eller arbetsyta
Inställningar Inställningsnamn, underrubriker för detaljerade kontroller Djuplänk till inställningen

Den globala sökningen är för närvarande endast tillgänglig för fullständiga administratörer och skrivskyddade administratörer.