Genel arama, Control Hub arabiriminde her zaman bulunur. Bulmak istediğiniz bir nesnenin veya ayarın en az üç harfini girin ve arama düğmesini tıklayın.

Control Hub, kuruluşunuzun kullanıcıları, grupları, cihazları ve çalışma alanları arasındaki eşleşmeleri arar. Ayrıca, sık kullanmadığınız ayarları bulmanıza yardımcı olacak ayarları da arar.

Tablo 1. Control Hub küresel arama davranışı
BoyutAranan değerlerSayfa/sayfalar döndürüldü
Kullanıcılar Ad, soyad, görünen ad, e-posta adresi Kullanıcı ayrıntıları sayfası, sorun giderme sayfası, (varsa) kullanıcının bağlantılı cihaz ayrıntıları sayfası
Gruplar Grup adı Grup ayrıntıları sayfası
Çalışma Alanları Çalışma alanı adı, ilişkili e-posta adresi Çalışma alanı ayrıntıları sayfası
Cihazlar Cihaz adı, MAC adresi, seri numarası Cihaz ayrıntıları sayfası, sorun giderme veya (varsa) bağlantılı Kullanıcı veya Çalışma Alanı sayfası
Ayarlar Ayar adları, ayrıntılı kontrollerin alt başlıkları Ayarın derin bağlantısı

Genel arama şu anda yalnızca tam yöneticiler ve salt okunur yöneticiler tarafından kullanılabilir.