Det globale søket er alltid til stede i Control Hub-grensesnittet. Bare skriv inn minst tre bokstaver i et objekt eller en innstilling du vil finne, og klikk på søkeknappen.

Control Hub ser etter samsvar mellom organisasjonens brukere, grupper, enheter og arbeidsområder. Den ser også etter innstillinger, som skal hjelpe deg med å finne innstillinger du ikke bruker så ofte.

Tabell 1. Kontroller global søkeatferd for Hub
DimensjonSøkte verdierSide/r returnert
Brukere Fornavn, etternavn, visningsnavn, e-postadresse Siden med brukerdetaljer, feilsøkingsside, (hvis aktuelt) detaljsiden for brukerens koblede enhet
Grupper Gruppenavn Siden med gruppedetaljer
Arbeidsområder Navn på arbeidsområde, tilknyttet e-postadresse Detaljside for arbeidsområde
Enheter Enhetsnavn, MAC-adresse, serienummer Enhetsinformasjonsside, feilsøking eller (hvis aktuelt) koblet bruker- eller arbeidsområdeside
Innstillinger Innstillingsnavn, underoverskrifter for detaljerte kontroller Dypkobling til innstillingen

Det globale søket er for øyeblikket bare tilgjengelig for fullstendige administratorer og skrivebeskyttede administratorer.