Тези инструкции подробно описват как да планирате събрания за друг хост, ако използвате Outlook в Microsoft Exchange. Ако използвате Microsoft Outlook с акаунт в Microsoft 365, можете също да планирате, управлявате и стартирате събрания за друг хост в Microsoft Outlook.

Преди да започнете

Преди да можете да планирате събрания от името на някой друг, направете следното:

  • Уверете се, че вие и действителният хост и двамата използвате една и съща версия на Webex Scheduler.

  • Уверете се, че действителният хост ви е дал разрешение за планиране на техния Webex сайт.

  • Влезте в собствения си webex акаунт в Webex Планировчик.

1

От календара в Microsoft Outlook създайте нова среща.

2

Кликнете върху Предпочитания за Webex от лентата за срещи.

3

Изберете падащия списък График за падащия списък и изберете действителния хост.

4

(По избор) Задайте типа и шаблона по подразбиране на събранието.

5

Щракнете върху Добавяне на събрание на Webex и след това щракнете върху Запиши & Затвори.