Deze instructies beschrijven hoe u vergaderingen voor een andere host kunt plannen als u Outlook in Microsoft Exchange gebruikt. Als u Microsoft Outlook gebruikt met een Microsoft 365-account, kunt u ook vergaderingen plannen, beheren en starten voor een andere host in Microsoft Outlook.

Voordat u begint

Ga als volgt te werk voordat u vergaderingen namens iemand anders kunt plannen:

1

Maak een nieuwe afspraak in de agenda in Microsoft Outlook.

2

Klik op Webex-voorkeuren in het lint Afspraak.

3

Selecteer de optie Plannen vervolgkeuzelijst en selecteer de actuele host.

4

(Optioneel) Stel de standaardinstellingen vergaderingstype sjabloon in.

5

Klik op Toevoegen Webex Meeting en klik vervolgens op Opslaan & sluiten.