Dessa anvisningar beskriver hur du schemalägger möten åt en annan värd om du använder Outlook i Microsoft Exchange. Om du använder Microsoft Outlook med ett Microsoft 365-konto kan du också schemalägga, hantera och starta möten för en annan värd i Microsoft Outlook.

Innan du börjar

Innan du kan schemalägga möten åt någon annan ska du göra följande:

1

Skapa ett nytt möte från kalendern i Microsoft Outlook.

2

Klicka på Webex-inställningar i menyfliken Avtalad tid.

3

Välj Schemalägg för listruta och välj den faktiska värden.

4

(Valfritt) Ange standardinställningar mötestyp mall.

5

Klicka på Webex Meeting och sedan på Spara & stäng.