Спецификации

  • Центърът за данни в Сингапур има за цел да осигури оптимално медийно качество на всички клиенти с местоположения в страните от Югоизточна Азия, независимо къде се намират.

  • Хостинг за Webex Calling клиенти не се предоставя. Тези клиенти могат да бъдат хоствани във всяка друга Webex Calling център за данни и все още се възползвайте от качеството на медиите, осигурено от Singapore Media POP.

  • Клиенти с местоположения в страните от Югоизточна Азия автоматично ще се свързват към Сингапурския медиен POP като най-близкия край до мрежата на Webex .


    Тези клиенти трябва да обмислят предоставянето на PSTN услуги от CCPP, свързани помежду си в Singapore Media POP, за да осигурят най-добра производителност.

  • Медийните услуги, предоставяни от Singapore Media POP, са излишни. Отказът за Сингапурския медиен POP се осигурява чрез Webex Calling центрове за данни в Япония, за да се гарантира пълно резервиране. По време на отказ, забавянето на медиите може временно да се увеличи, въпреки че това се случва рядко и е кратко.