Спецификации

  • Сингапурският datacenter е насочен към осигуряване на оптимално качество на медиите на всички клиенти с местоположения в страните от Югоизточна Азия, независимо от това къде се намират.

  • Не се предоставя хостинг за клиенти на Webex Calling. Тези клиенти могат да бъдат хоствани във всеки друг център за данни на Webex Calling и все още да се възползват от качеството на медиите, предоставено от Сингапурския Media POP.

  • Клиентите с местоположения в страните от Югоизточна Азия автоматично ще се свържат с Сингапурския Медия POP като най-близкия край до мрежата Webex.


    Тези клиенти трябва да обмислят предоставянето на PSTN услуги от CCPP взаимосвързани в Сингапур Media POP да се гарантира най-добра производителност.

  • Медийните услуги, предоставяни от Сингапурския медиен POP, са излишни. Failover за Сингапур Media POP се предоставя чрез Webex Calling центрове за данни в Япония, за да се гарантира пълно съкращаване. По време на отказ медийна латентност може временно да се увеличи, въпреки че това се случва често и е кратко.