Specifikacije

  • Singapurski centar podataka ima za cilj obezbeđivanje optimalnog kvaliteta medija svim kupcima sa lokacijama u jugoistočnoj Aziji, bez obzira na to gde se nalaze.

  • Nije obezbeđeno Webex Calling za korisnike. Ovi kupci mogu da budu hostovani u bilo kom drugom Webex Calling centar za podatke i da ipak iskoriste kvalitet medija koji pruža Singapur medijski POP.

  • Kupci sa lokacijama u jugoistočnim azijskim zemljama će se automatski povezati sa singapurskom medijskom POP-om kao najbližu ivicu Webex mreže.


    Ovi kupci bi trebalo da razmisliju o PSTN usluga preko CCPP-a koji je povezan u singapursku medijsku POP mrežu kako bi osigurali najbolje performanse.

  • Medijske usluge koje pruža Singapur medijski POP su suvišne. Preuzimanje preuzimanja medijskog POP-a u Singapuru obezbeđeno je preko Webex Calling centara podataka u Japanu kako bi se obezbedila potpuna suvišnost. Kašnjenje medija tokom neuspeha može privremeno da se poveća, iako se to dešava bez problema i kratko.