Specyfikacje

  • Singapurski datacenter ma na celu zapewnienie optymalnej jakości mediów dla wszystkich klientów z lokalizacjami w krajach Azji Południowo-Wschodniej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

  • Prowadzenie dla klientów Webex Calling nie jest zapewnione. Klienci ci mogą być hostowani w dowolnym innym centrum danych Webex Calling i nadal korzystać z jakości mediów zapewnianej przez Singapore Media POP.

  • Klienci z lokalizacjami w krajach Azji Południowo-Wschodniej automatycznie połączą się z Singapurem Media POP jako najbliższą krawędź sieci Webex.


     

    Klienci ci powinni rozważyć dostarczanie usług PSTN z CCPP połączonych w Singapurze Media POP, aby zapewnić najlepszą wydajność.

  • Usługi medialne świadczone przez Singapore Media POP są zbędne. Failover for the Singapore Media POP jest dostarczany za pośrednictwem centrów danych Webex Calling w Japonii, aby zapewnić pełną redundancję. Podczas niepowodzenia opóźnienie mediów może tymczasowo wzrosnąć, chociaż zdarza się to rzadko i jest krótkie.