Specyfikacje

  • Centrum danych w Singapurze ma na celu zapewnienie optymalnej jakości mediów wszystkim klientom z lokalizacjami w krajach Azji Południowo-Wschodniej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

  • Hosting dla klientów Webex Calling nie jest zapewniony. Klienci ci mogą być hostowani w dowolnym innym centrum danych Webex Calling i nadal korzystać z jakości multimediów zapewnianej przez Singapore Media POP.

  • Klienci z lokalizacjami w krajach Azji Południowo-Wschodniej automatycznie połączą się z Singapore Media POP jako najbliższą krawędź sieci Webex.


    Klienci ci powinni rozważyć aprowizację usług PSTN z CCPP połączonych w Singapore Media POP, aby zapewnić najlepszą wydajność.

  • Usługi medialne świadczone przez Singapore Media POP są zbędne. Przełączanie awaryjne dla Singapore Media POP jest dostarczane przez centra danych Webex Calling w Japonii, aby zapewnić pełną redundancję. Podczas pracy awaryjnej opóźnienie nośnika może tymczasowo wzrosnąć, chociaż zdarza się to rzadko i jest krótkotrwałe.