Spesifikasjoner

  • Singapore datasenter er rettet mot å gi optimal mediekvalitet til alle kunder med lokasjoner i sørøstasiatiske land, uavhengig av hvor de befinner seg.

  • Hosting for Webex Calling-kunder er ikke inkludert. Disse kundene kan være vert i et hvilket som helst annet Webex Calling-datasenter og fortsatt dra nytte av mediekvaliteten levert av Singapore Media POP.

  • Kunder med lokasjoner i sørøstasiatiske land vil automatisk koble seg til Singapore Media POP som nærmeste kant til Webex-nettverket.


    Disse kundene bør vurdere å klargjøre PSTN-tjenester fra CCPP sammenkoblet i Singapore Media POP for å sikre best mulig ytelse.

  • Medietjenester levert av Singapore Media POP er overflødige. Failover for Singapore Media POP leveres gjennom Webex Calling datasentre i Japan for å sikre full redundans. Under failover kan medieventetiden øke midlertidig, selv om dette skjer sjelden og er kort.