Spesifikasjoner

  • Singapore-datasenteret er rettet mot å gi optimal mediekvalitet til alle kunder med beliggenhet i sørøstasiatiske land, uavhengig av hvor de befinner seg.

  • Vertstjeneste for Webex Calling kunder er ikke oppgitt. Disse kundene kan være vert for alle andre Webex Calling datasenter og likevel dra nytte av mediekvaliteten som tilbys av Singapore Media POP.

  • Kunder med beliggenhet i land i Sørøst-Asia kobles automatisk til Singapore Media POP som den nærmeste kanten til Webex-nettverket.


     

    Disse kundene bør vurdere å klargjøre PSTN-tjenester fra CCPP sammenkoblet i Singapore Media POP for å sikre best mulig ytelse.

  • Medietjenester levert av Singapore Media POP er overflødige. Failover for Singapore Media POP leveres gjennom Webex Calling datasentre i Japan for å sikre full redundans. Under failover kan medieforsinkelsen øke midlertidig, selv om dette skjer sjelden og er kort.