Specifikace

  • Singapurské datové centrum je zaměřeno na poskytování optimální mediální kvality všem zákazníkům s umístěním v zemích jihovýchodní Asie, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

  • Hosting pro zákazníky služby Webex Calling není poskytován. Tito zákazníci mohou být hostováni v jakémkoli jiném datovém centru služby Webex Calling a stále mohou využívat kvalitu médií poskytovanou službou Singapore Media POP.

  • Zákazníci s pobočkami v zemích jihovýchodní Asie se automaticky připojí k Singapore Media POP jako nejbližší okraj sítě Webex.


    Tito zákazníci by měli zvážit zřízení služeb sítě PSTN od společnosti CCPP propojené v systému Singapore Media POP, aby zajistili nejlepší výkon.

  • Mediální služby poskytované společností Singapore Media POP jsou nadbytečné. Převzetí služeb při selhání pro službu Singapore Media POP je poskytováno prostřednictvím datových center služby Webex Calling v Japonsku, aby byla zajištěna plná redundance. Během převzetí služeb při selhání se může latence médií dočasně zvýšit, i když k tomu dochází zřídka a je krátká.