Specifikace

  • Singapurské datové centrum je zaměřeno na poskytování optimální kvality médií všem zákazníkům s pobočkami v zemích jihovýchodní Asie bez ohledu na to, kde se nacházejí.

  • Hosting pro zákazníky Webex Calling není k dispozici. Tito zákazníci mohou být hostováni v jakémkoli jiném datovém centru Webex Calling a stále využívat kvalitu médií poskytovanou Singapurským mediálním popem.

  • Zákazníci s pobočkami v zemích jihovýchodní Asie se automaticky připojí k bodu POP singapurských médií jako nejbližší okraj k síti Webex.


    Tito zákazníci by měli zvážit zřizování služeb veřejné telefonní sítě z CCPP propojených v Singapore Media POP, aby zajistili nejlepší výkon.

  • Mediální služby poskytované Singapore Media POP jsou nadbytečné. Převzetí služeb při selhání pro singapurský mediální bod POP je poskytováno prostřednictvím datových center Webex Calling v Japonsku, aby byla zajištěna plná redundance. Během převzetí služeb při selhání se latence médií může dočasně zvýšit, i když k tomu dochází zřídka a je krátká.