Specifikationer

  • Syftet med Singapore-datacentret är att ge optimal mediekvalitet till alla kunder med platser i asiatiska länder, oavsett var de befinner sig.

  • Värd för Webex Calling-kunder tillhandahålls inte. Dessa kunder kan tillhandahållas i val Webex Calling datacenter och ändå dra nytta av mediekvaliteten som tillhandahålls av Singapore Media POP.

  • Kunder med platser i asiatiska asiatiska länder kommer automatiskt att anslutas till Singapore Media POP som den närmaste edgeen till Webex-nätverket.


    Dessa kunder bör överväga att tillhandahålla PSTN från CCPP som är sammanlänkade i Singapore Media POP för att säkerställa bästa prestanda.

  • Medietjänster som tillhandahålls av Singapore Media POP är överflödiga. Failover för Singapore Media POP tillhandahålls via datacentren Webex Calling i Japan för att säkerställa fullständig redundans. Under redundans kan medialatensen tillfälligt öka, men detta inträffar ofta och är kort.