Specifikationer

  • Singapores datacenter syftar till att ge optimal mediekvalitet till alla kunder med platser i sydostasiatiska länder, oavsett var de befinner sig.

  • Värdar för Webex Calling-kunder tillhandahålls inte. Dessa kunder kan vara värd för något annat Webex Calling-datacenter och ändå dra nytta av mediekvaliteten som tillhandahålls av Singapore Media POP.

  • Kunder med platser i sydostasiatiska länder ansluter automatiskt till Singapore Media POP som närmast Webex-nätverket.


    Dessa kunder bör överväga att tillhandahålla PSTN-tjänster från CCPP sammankopplade i Singapore Media POP för att säkerställa bästa prestanda.

  • Medietjänster som tillhandahålls av Singapore Media POP är överflödiga. Redundans för Singapore Media POP tillhandahålls via Webex Calling datacenter i Japan för att säkerställa fullständig redundans. Under redogörelse kan medialatens tillfälligt öka, även om detta inträffar sällan och är kort.