Ако изберете да зададете парола по подразбиране за новите потребители, добавени към вашата организация, съобщете на потребителите каква е тази парола и че тя трябва да бъде нулирана с помощта на тяхното устройство или приложение, преди да имат достъп до гласовата си поща. Ако тази функция не е включена, всеки нов потребител трябва първоначално да зададе своя собствена парола в Настройки на Webex .

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Услуги > Обаждане > Настройки на услугата.

2

В секцията Гласова поща изберете превключвателя Парола за гласова поща, за да активирате паролите по подразбиране за вашата организация.

3

Въведете паролата по подразбиране със следните изисквания:

  • Трябва да съдържа минимум 6 цифри и максимум 30.

  • Не може да съдържа 4 или повече повтарящи се цифри.

  • Не могат да се повтарят модели.

  • Не може да съдържа 4 последователни цифри подред.

4

Въведете отново паролата, за да потвърдите.

5

(По избор) За целите на сигурността можете да зададете минимален брой дни между промените на паролата. Изберете превключвателя и след това въведете броя дни.


 

Броят на дните трябва да бъде между 1 и 7.

6

(По избор) Можете да зададете броя дни, след които изтича паролата. Изберете превключвателя и след това въведете броя дни.


 

Броят на дните трябва да бъде между 15 и 180.

7

Щракнете върху Запиши.