Als u ervoor kiest om standaard toegangscode in te stellen voor de nieuwe gebruikers die aan uw organisatie zijn toegevoegd, communiceert u met uw gebruikers wat die toegangscode is en dat deze moet worden hersteld met behulp van hun apparaat of de app voordat ze toegang hebben tot hun voicemail. Als deze functie niet is ingeschakeld, moet elke nieuwe gebruiker aanvankelijk zijn/haar eigen toegangscode instellen op Webex-instellingen .

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Service-instellingen.

2

Selecteer onder het gedeelte Voicemail de in- /uitschakelen van de voicemail toegangscode om standaard toegangscodes voor uw organisatie in te schakelen.

3

Voer de standaardcode in die voldoet aan de volgende vereisten:

  • Moet minimaal 6 cijfers en maximaal 30 bevatten.

  • Mag geen 4 of meer herhaalde cijfers bevatten.

  • Kunnen geen herhaalde patronen zijn.

  • Mag geen 4 opeenvolgende cijfers in een rij bevatten.

4

Voer de toegangscode opnieuw in om te bevestigen.

5

(Optioneel) Uit veiligheidsdoeleinden kunt u een minimumaantal dagen tussen de wachtwoordwijzigingen instellen. Selecteer de schakelaar en voer vervolgens het aantal dagen in.


 

Het aantal dagen moet tussen 1 en 7 zijn.

6

(Optioneel) U kunt het aantal dagen waarna de toegangscode verloopt instellen. Selecteer de schakelaar en voer vervolgens het aantal dagen in.


 

Het aantal dagen moet tussen 15 en 180 zijn.

7

Klik op Opslaan.