Ak sa rozhodnete nastaviť tento predvolený prístupový kód pre nových používateľov pridaných do vašej organizácie, oznámte používateľom, aký je tento prístupový kód, a že je potrebné ho resetovať pomocou ich zariadenia alebo aplikácie, aby mohli získať prístup k hlasovej schránke. Ak táto funkcia nie je zapnutá, každý nový používateľ si musí najprv nastaviť vlastný prístupový kód Nastavenia Webex.
1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Volanie > Nastavenia služby.

2

Pod Vstupný kód hlasovej schránky, vyberte prepínač na povolenie predvolených prístupových kódov pre vašu organizáciu.

3

Zadajte predvolený prístupový kód s nasledujúcimi požiadavkami:

  • Musí obsahovať minimálne 6 číslic a maximálne 30.

  • Nemôže obsahovať 4 alebo viac opakujúcich sa číslic.

  • Vzory sa nedajú opakovať.

  • Nemôže obsahovať 4 po sebe idúce číslice v rade.

4

Znova zadajte prístupový kód na potvrdenie.

5

(Voliteľné) Z bezpečnostných dôvodov môžete nastaviť minimálny počet dní medzi zmenami prístupového kódu. Vyberte prepínač a potom zadajte počet dní.


 

Počet dní by mal byť medzi 1 a 7.

6

(Voliteľné) Môžete nastaviť počet dní, po ktorých vyprší platnosť prístupového kódu. Vyberte prepínač a potom zadajte počet dní.


 

Počet dní by mal byť medzi 15 a 180.

7

Kliknite Uložiť.