Pokud se rozhodnete nastavit tento výchozí přístupový kód pro nové uživatele přidané do vaší organizace, sdělte uživatelům, co je to heslo a že se musí resetovat pomocí jejich zařízení nebo aplikace, aby měli přístup ke své hlasové schránce. Pokud tato funkce není zapnutá, musí každý nový uživatel nejprve nastavit svůj vlastní přístupový kód na NastaveníWebexu .

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > Nastaveníslužby.

2

V části Heslo hlasové schránkyvyberte přepínač pro povolení výchozích hesel pro vaši organizaci.

3

Zadejte výchozí přístupový kód s následujícími požadavky:

  • Musí obsahovat minimálně 6 číslic a maximálně 30.

  • Nesmí obsahovat 4 nebo více opakujících se číslic.

  • Nelze opakovat vzory.

  • Nesmí obsahovat 4 po sobě jdoucí číslice v řadě.

4

Potvrďte opětovným zadáním přístupového kódu.

5

(Volitelné) Z bezpečnostních důvodů můžete nastavit minimální počet dní mezi změnami hesla. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dní by měl být mezi 1 a 7.

6

(Volitelné) Můžete nastavit počet dní, po kterých vyprší platnost hesla. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dní by měl být mezi 15 a 180.

7

Klikněte na položku Uložit.