Pokud se rozhodnete nastavit toto výchozí heslo pro nové uživatele přidané do vaší organizace, sdělte svým uživatelům, co toto heslo je. Před přístupem k hlasové schránce je nutné jej resetovat pomocí jejich zařízení nebo aplikace. Pokud tato funkce není zapnutá, musí si každý nový uživatel nejprve nastavit vlastní heslo v nastavení služby Webex.
1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Nastavení služby .

2

V části Heslo hlasové schránky vyberte přepínač a povolte výchozí přístupové kódy pro vaši organizaci.

3

Zadejte výchozí heslo s následujícími požadavky:

  • Musí obsahovat minimálně 6 číslic a maximálně 30 číslic.

  • Nesmí obsahovat 4 nebo více opakovaných číslic.

  • Nemohou to být opakované vzory.

  • Nelze obsahovat 4 po sobě jdoucí číslice v řadě.

4

Potvrďte znovu zadáním hesla.

5

(Volitelně) Z bezpečnostních důvodů můžete nastavit minimální počet dní mezi změnami přístupového kódu. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dnů by měl být v rozmezí 1 až 7.

6

(Volitelně) Můžete nastavit počet dní, po jejichž uplynutí heslo vyprší. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dnů by měl být mezi 15 a 180.

7

Klikněte na možnost Uložit.