Ako odaberete da postavite ovaj podrazumevani kod za prolaz za nove korisnike koji su dodati vašoj organizaciji, prenesite korisnicima šta je taj kod za prolaz i da se mora uspostaviti početna vrednost pomoću njihovog uređaja ili aplikacije da bi mogli da pristupe govornoj pošti. Ako ova funkcija nije uključena, svaki novi korisnik u početku mora da postavi svoj kod za prolaz na Webex postavkama.

1

Iz prikaza korisnika u programu https://admin.webex.comPogledajte stavku Usluge > pozivanje> usluga.

2

U okviru Šifra za prolaz govorne pošteizaberite preklopnik da biste omogućili podrazumevane kodove za prolaz za vašu organizaciju.

3

Unesite podrazumevani kod za prolaz sa sledećim zahtevima:

  • Mora da sadrži minimum 6 cifara i najviše 30.

  • Nije u njemu bilo potrebno da sadrži 4 ili više ponovljenih cifara.

  • Ne mogu se ponavljati obrasci.

  • Nije mogu da sadrži 4 uzastopne cifre u nizu.

4

Ponovo unesite šifru za prolaz da biste je potvrdili.

5

(Opcionalno) Iz bezbednosnih razloga možete da podesite minimalan broj dana između promena koda za prolaz. Izaberite preklopnik, a zatim unesite broj dana.


 

Broj dana bi trebalo da bude između 1 i 7.

6

(Opcionalno) Možete da podesite broj dana nakon kojih ističe lozinka. Izaberite preklopnik, a zatim unesite broj dana.


 

Broj dana bi trebalo da bude između 15 i 180.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.