Като администратор можете да присвоите ПИН код по подразбиране на нови потребители. Ако изберете да зададете този ПИН код по подразбиране за нови потребители, добавени към вашата организация, съобщете на потребителите си какъв е този ПИН код и че той трябва да бъде нулиран с помощта на устройството или приложението, преди да имат достъп до гласовата си поща. Ако тази функция не е включена, всеки нов потребител трябва първоначално да зададе собствен ПИН код на Cisco Webex Настройки.

1

От изгледа на клиента в , отидете на Услуги > Настройки на https://admin.webex.com услугата за извикване >.

2

Включете превключването Задаване на ПИН на гласовата поща по подразбиране.

3

Въведете ПИН кода на гласовата поща по подразбиране със следните изисквания:

  • ПИН кодът трябва да съдържа минимум 4 цифри и максимум 8.

  • ПИН кодът не трябва да съдържа една и съща цифри 4 пъти подред.

4

Въведете отново ПИН кода в Потвърждаване на ПИН кода на гласовата поща и след това ПИН кодът се записва автоматично.