Som administratör kan du tilldela en standard-PIN-kod till nya användare. Om du väljer att ställa in denna standard-PIN-kod för nya användare som läggs till i din organisation ska du meddela användarna vilken PIN-kod den är och att den måste återställas via deras enhet eller appen innan de kan komma åt deras röstbrevlåda. Om den här funktionen inte är aktiverad måste varje ny användare först ställa in sin egen PIN-kod Cisco Webex Inställningar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal> Tjänstinställningar.

2

Aktivera ställ in PIN-kod till röstbrevlåda standardinställning.

3

Ange standard PIN-kod till röstbrevlåda med följande krav:

  • PIN-koden måste innehålla minst 4 siffror och maximalt 8.

  • PIN-koden får inte innehålla samma siffra fyra gånger i rad.

4

Ange PIN-koden igen i PIN-kod till röstbrevlåda så sparas PIN-koden automatiskt.