Kao administrator možete da dodelite podrazumevani PIN novim korisnicima. Ako odaberete da postavite ovaj podrazumevani PIN za nove korisnike koji su dodati vašoj organizaciji, prenesite korisnicima šta je taj PIN i da on mora biti vraćen na početnu vrednost pomoću njihovog uređaja ili aplikacije da bi mogli da pristupe govornoj pošti. Ako ova funkcija nije uključena, svaki novi korisnik u početku mora da postavi sopstveni PIN na Cisco Webex postavkama.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu , idite na stranicu "Usluge > pozivanje > usluge".

2

Uključite podrazumevani PIN kôd govorne pošte.

3

Unesite PIN podrazumevanu govornu poštu sa sledećim zahtevima:

  • PIN kôd mora da sadrži najmanje 4 cifre i najviše 8.

  • PIN ne sme da sadrži istu cifru 4 puta zaredom.

4

Ponovo unesite PIN u confirm Voicemail PIN, a zatim se PIN automatski čuva.