Jako správce můžete novým uživatelům přiřadit výchozí PIN kód. Pokud se rozhodnete nastavit tento výchozí PIN kód pro nové uživatele přidané do vaší organizace, sdělte uživatelům, co je tento PIN kód a že musí být resetován pomocí jejich zařízení nebo aplikace, aby měli přístup ke své hlasové schránce. Pokud tato funkce není zapnutá, musí každý nový uživatel nejprve nastavit svůj vlastní PIN kód v nastavení Cisco Webex.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do části Služby > Volání > Nastavení služby.

2

Zapněte přepínač PIN nastavit výchozí hlasovou schránku.

3

Zadejte výchozí PIN kód hlasové schránky s následujícími požadavky:

  • Kód PIN musí obsahovat minimálně 4 číslice a maximálně 8.

  • Kód PIN nesmí obsahovat stejnou číslici čtyřikrát za sebou.

4

Znovu zadejte PIN do části Potvrdit PIN hlasové schránky a pak se PIN automaticky uloží.