Som administrator kan du tilordne en standard PIN-kode til nye brukere. Hvis du velger å angi denne standard PIN-koden for nye brukere som blir lagt til i organisasjonen, kommuniserer du til brukerne hva PIN-koden er, og at den må tilbakestilles ved hjelp av enheten eller appen før de får tilgang til talepost. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, må hver ny bruker først angi sin egen PIN-kode i Cisco Webex-innstillinger.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Anrop > Tjenesteinnstillinger.

2

Slå på Angi standard PIN-kode for talepost.

3

Angi standard PIN-kode for talepost med følgende krav:

  • PIN-koden inneholde minimum fire og maksimalt åtte sifre.

  • PIN-koden kan ikke inneholde samme siffer fire ganger på rad.

4

Skriv inn PIN-koden på nytt i Bekreft PIN-kode for talepost, og deretter lagres PIN-koden automatisk.