Als beheerder kunt u een standaard pincode toewijzen aan nieuwe gebruikers. Als u ervoor kiest om deze standaard pincode in te stellen voor nieuwe gebruikers die aan uw organisatie zijn toegevoegd, communiceert u naar uw gebruikers wat die pincode is en dat deze moet worden hersteld via hun apparaat of de app voordat ze toegang hebben tot hun voicemail. Als deze functie niet is ingeschakeld, moet elke nieuwe gebruiker in eerste instantie zijn/haar eigen pincode instellen Cisco Webex instellingen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en >via >-service-instellingen.

2

Schakel standaard instellen voicemailpincode in.

3

Voer het Standaardtype voicemailpincode de volgende vereisten in:

  • De pincode moet minimaal 4 cijfers en maximaal 8 cijfers bevatten.

  • De pincode mag niet 4 keer hetzelfde cijfer bevatten in een rij.

4

Voer de pincode opnieuw in bij Bevestig voicemailpincode waarna de pincode automatisch wordt opgeslagen.