Jako administrator możesz przypisać domyślny kod PIN do nowych użytkowników. Jeśli zdecydujesz się ustawić ten domyślny numer PIN dla nowych użytkowników dodanych do organizacji, poinformuj użytkowników, czym jest ten numer PIN i że musi on zostać zresetowany za pomocą ich urządzenia lub aplikacji, zanim będą mogli uzyskać dostęp do poczty głosowej. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, każdy nowy użytkownik musi początkowo ustawić własny kod PIN w ustawieniach Cisco Webex.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycji Usługi > > Ustawienia usługi wywoływania.

2

Włącz przełącznik Ustaw domyślny kod PIN poczty głosowej.

3

Wprowadź domyślny kod PIN poczty głosowej z następującymi wymaganiami:

  • Kod PIN musi zawierać co najmniej 4 cyfry i maksymalnie 8.

  • Kod PIN nie może zawierać tej samej cyfry 4 razy z rzędu.

4

Wprowadź ponownie kod PIN w polu Potwierdź kod PIN poczty głosowej, a następnie kod PIN zostanie automatycznie zapisany.