Можете да надстроите фърмуера на слушалките си чрез Слушалки на Cisco мобилно приложение, Cisco Accessory Hub, Cisco Webex, Cisco IP телефон (фърмуер на телефона 12.7(1) или по-нова) или на Cisco Jabber (версия 12.8 или по-нова). Надстройките на слушалките отнемат около 7–10 минути.

1

За да започнете надстройката си, направете едно от следните действия:

  • Сдвоете слушалките си с вашия смарт телефон и отворете Слушалки на Cisco мобилно приложение.

     

    В Слушалки на Cisco приложението няма да надстрои вашите слушалки, когато батерията на слушалките е изтощена. Уверете се, че слушалките ви са заредени, преди да надстроите.

  • Свържете слушалките си с USB-C кабел към Cisco IP телефон.
  • Свържете слушалките си с USB-C кабел към компютър с Cisco Jabber.
  • Свържете слушалките си с USB-C кабел към компютър с Webex.
  • Свържете слушалките си с USB-C кабел към компютър и отидете на https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Следвайте инструкциите на екрана.