Oppdatere fastvaren for headsettet

Du kan oppgradere hode telefon fas tvaren via ciscos hode telefoner, Cisco Accessory Hub, Webex, en Cisco IP telefon (telefonens fastvare 12.7 (1) eller senere) eller Cisco Jabber (versjon 12,8 eller nyere). Headsetoppgraderinger tar omtrent 7-10 minutter å fullføre.
1

Foreta ett av følgende for å starte oppgaderingen:

 • Sammenkoble headsettet til smarttelefonen og åpne mobilappen for Cisco-headset.

   

  Appen for Cisco-headsett vil ikke oppgradere headsettet når det er lite batteri. Sørg for at headsettet er ladet før du oppgraderer.

 • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en Cisco IP-telefon.
 • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en data maskin med Cisco Jabber.
 • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en data maskin med Webex-appen.
 • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en data maskin, og gå til Cisco Accessory Hub.

   

  Du kan også oppdatere USB-HD-adapteren i Cisco Accessory Hub.

2

Følg anvisningene på skjermen.