Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego

Oprogramowanie sprzętowe zestawu nagłownego można uaktualniać za pomocą aplikacji mobilnej cisco zestawy nagłowne, Cisco Accessory Hub, Webex, Cisco IP phone (firmware 12.7 (1) lub nowszej) bądź na Cisco Jabber (w wersji 12,8 lub nowszej) Aktualizacja zestawu słuchawkowego trwa około 7-10 minut.
1

Aby rozpocząć aktualizację, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Sparuj zestaw słuchawkowy ze smartfonem i otwórz aplikację mobilną Cisco Headsets.

   

  Aplikacja Cisco Headsets nie aktualizuje zestawu słuchawkowego, gdy poziom naładowania baterii zestawu słuchawkowego jest niski. Przed aktualizacją upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest naładowany.

 • Podłącz zestaw nagłowny za pomocą kabla USB do telefonu Cisco IP
 • Za pomocą przewodu USB połączyć zestaw słuchawkowy z komputerem, na którym uruchomiona jest aplikacja Cisco Jabber.
 • Podłącz zestaw nagłowny za pomocą kabla USB do komputera z Webex aplikacją
 • Podłącz zestaw nagłowny za pomocą kabla USB do komputera i przejdź do Cisco Accessory Hub.

   

  Możesz także zaktualizować adapter USB HD poprzez Cisco Accessory Hub.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.